Personlig Träning

Jag är utbildad personlig tränare  och erbjuder personlig träning från 400 kr per timme. Du väljer själv hur mycket eller lite hjälp du vill ha, vad du vill ha hjälp med. Jag hjälper dig att formulera ett mål som både är inspirerande och som känns möjligt att nå.

Jag har jobbat mycket med att hjälpa kunder som är ovana vid att träna eller som genomgått en rehabperiod och sen ska övergå till vanlig träning, men också med prestationsinriktad träning där periodisering och progressiv träning är en självklar grund. Jag försöker alltid se till helheten och att träningen ska förbättra livskvalitén, inte bidra till stress och utbrändhet.

Du kan få hjälp en enstaka timme eller med ett regelbundet tidsintervall. Ett vanligt alternativ är att vi gör ett program, som passar dig och dina mål och att du tränar själv under t.ex. 4-12 veckor och sen träffas vi igen för uppföljning, utvärdering och ny planering om du vill.

Priser:

Första träffen är alltid kostnadsfri. Då lär vi känna varandra och du berättar vad du vill ha hjälp med. Först där efter bestämmer du hur du vill gå vidare, så tveka inte att boka en första träff på 070-75 300 37 eller ttraning@strandberg4.se.

Grundpris: 400 kr/tim
Paketpris Eget program: 500 kr för introduktionsträff, utformning av individuellt program och uppföljningsträff.
Uppdatering: från 200 kr för 30 min. En genomgång av ditt befintliga program där vi behåller grundupplägget men byter ut övningar eller förändrar belastningen vid behov och kontrollerar att tekniken är korrekt.