SBR kl 09.00 för alla mån 7 sep!

Då vi har några frånvarande slår vi ihop grupperna på måndag 7 sep och kör kl 09.00 för alla.